جرایم تعاونیها

بخشودگی ۱۰۰ درصد جرایم تعاونیها در صورت پرداخت اصل بدهی تا پایان سال.
کد : 428
تاریخ انتشار : چهارشنبه 29 دي 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 591
بخشودگی ۱۰۰ درصد جرایم تعاونیها در صورت پرداخت اصل بدهی تا پایان سال.
برجسب ها :